دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

 
  • مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
img_yw_news
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری ششمین کمیته تخصیص بودجه سال 99 در دفتر ریاست دانشگاه

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری پنجمین کمیته تخصیص بودجه سال 99 در دفتر ریاست دانشگاه

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری چهارمین کمیته تخصیص بودجه سال 99 در دفتر ریاست دانشگاه

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری سومین کمیته تخصیص بودجه سال 99 در دفتر ریاست دانشگاه

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری دومین کمیته تخصیص بودجه سال 99 در دفتر ریاست دانشگاه

..

ادامه...
 
آدرس : تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ستاد مرکزی – طبقه چهارم – مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
تلفن : ۸۸۶۲۲۶۳۳
فاکس :۸۸۶۲۲۶۲۷
 
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن