دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 28 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,021 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی - ۱۳۹۶/۶/۶ -
:: پایش برنامه عملیاتی مشترک 3 ماهه اول دانشگاه - ۱۳۹۶/۵/۱۱ -
:: انتصاب آقای سرابی مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد دانشگاه به عنوان عضو « کمیته فنی و تخصصی بودجه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور - ۱۳۹۶/۵/۷ -
:: تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395 - ۱۳۹۶/۵/۴ -
:: برگزاری جلسه با مسئولین پایش برنامه عملیاتی دانشگاه - ۱۳۹۶/۲/۱۳ -
:: برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه - ۱۳۹۶/۲/۱۳ -
:: برنامه عملیاتی مشترک واختصاصی حوزه های دانشگاه - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: برگزاری اولین جلسه تیم برنامه عملیاتی با مسئولین پایش برنامه عملیاتی معاونتهای دانشگاه - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: برگزاری همایش روسای مراکز آموزشی درمانی بیمارستانهای تابعه - ۱۳۹۵/۳/۲۹ -
:: تشکیل دبیرخانه دائمی عملیاتی دانشگاه درمدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ -
:: ثبت اطلاعات درسامانه بودجه ریزی مبتنی برعملکرد - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ -
:: عملیاتی اجرایی احداث کلینیک های ویژه - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ -
:: پروژه عمرانی - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: سامانه - ۱۳۹۴/۹/۲۵ -
:: پاداش - ۱۳۹۴/۹/۲۵ -
:: عملکرد - ۱۳۹۴/۹/۲۵ -
:: کنفرانس - ۱۳۹۴/۹/۲۵ -
:: تفاهم نامه - ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ -
:: تفاهم نامه - ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ -
:: پرداخت پاداش بازنشستگی - ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ -
:: قانون بودجه - ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ -
:: انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۲/۹/۱۸ -
:: پرداخت حقوق - ۱۳۹۲/۹/۳ -
:: ردیف بودجه - ۱۳۹۲/۸/۲۷ -
:: افتتاح حساب دانشگاه - ۱۳۹۲/۸/۲۷ -
:: احیاء دانشگاه - ۱۳۹۲/۸/۲۶ -
:: تفاهنامه - ۱۳۹۲/۸/۲۵ -
:: بودجه - ۱۳۹۲/۸/۱۴ -