دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی مدیریت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اگر نظام بودجه ریزی کشور را به ساختمانی تشبیه نمایم ، اصول بودجه فونداسیون و اسکلت آن محسوب می شودو هرچه برمبنای اصول علمی ومنطق اقتصادی استوارتر باشد قطعا نتایج مطلوبتری به دنبال خواهد داشت. اصول بودجه درایران نشأت گرفته از قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی ، قانون برنامه وبودجه ودیدگاههای صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی می باشد. انسانها در دوران مختلف همیشه درصدد بوده اند تا نیازها  وخواسته های خود را به نوعی ازامکاناتی که درطبیعت وجود دارد تأمین نمایند. اما باتوجه به اینکه نیازها و خواسته های انسان نامحدود ودرمقابل ، منابع وامکاناتی که دراختیار دارد محدود است ، می توان گفت که بشربا دنیایی مملو از کمیابی زندگی می کند ولذا درمواجهه با این مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل وتوان پیش بینی خود استفاده کرده وباتوسل به برنامه ریزی درصدد برآید تا با حداقل امکاناتی که دراختیار دارد ، حداکثر مطلوبیت را نصیب خود نماید.حتی آثار به جا مانده از زندگی بشراولیه درصدها هزار سال پیش ، قبل نشانه های زیادی از برنامه ریزی در امور دارد.


دفعات مشاهده: 444 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر