دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

برگزاری جلسه برنامه استراتژیک با حضور معاونت توسعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۷ | 
در روز شنبه مورخ97/01/18ساعت 7 صبح جلسه ای با حضور معاونت محترم توسعه و مدیران این معاونت تشکیل گردید . در این جلسه پیش نویس برنامه استراتژیک نهایی گردید و به دبیرخانه هیات امنا ارسال گردید .

دفعات مشاهده: 76 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه تدوین استراتژی ها ی معاونت توسعه مدیریت و منابع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | 
جلسه تدوین  استراتژی های معاونت توسعه مدیریت و منابع ، درتاریخ 1396/11/11در سالن جلسات امور مالی و با حضور نمایندگان محترم کلیه مدیریتهای این معاونت برگزار گردید . در این جلسه تدوین استراتژی های معاونت توسعه مدیریت و منابع نهایی گردید .


دفعات مشاهده: 213 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و منابع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | 

اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت منابع دانشگاه درتاریخ 1396/09/22در سالن جلسات امور مالی و با حضور نمایندگان محترم کلیه مدیریتهای این معاونت برگزارگردید. دراین جلسه به شناسایی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی پرداخته شد .
 


دفعات مشاهده: 351 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۲ | 

برگزاری اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد در تاریخ 20 / 09 / 96 در مدیریت بودجه و با حضور معاونین محترم ومدیران پایه برگزار گردید. در این جلسه به بحث و بررسی در خصوص نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها  پرداخته شد، و فرم تحلیل عوامل داخلی و خارجی برای این مدیریت تکمیل گردید .  
 


دفعات مشاهده: 332 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش پایش پیشرفت 6 ماهه اول برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۰ | 
گزارش پایش پیشرفت 6 ماهه برنامه عملیاتی مشترک و اختصاصی دانشگاه توسط سرکار خانم آرام مدیرپایش برنامه عملیاتی دانشگاه درجلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 1396/08/15ارائه گردید . درپایان نیز ضمن تقدیر وتشکر از سرکار خانم آرام ، جناب آقای دکتر ملکی رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه به عنوان مدیرپایش دانشگاه معرفی شدند.

دفعات مشاهده: 337 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بودجه پیشنهادی سال 97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۵ | 
باتوجه به ابلاغ بخشنامه بودجه پیشنهادی سال 97 به دستگاه اجرائی ،بودجه پیشنهادی سال 97 دانشگاه درتاریخ 96/07/20 به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال گردید.

دفعات مشاهده: 510 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۶ | 
جلسه آسیب شناسی وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی مشترک واختصاصی دانشگاه براساس گزارش پایش 3 ماهه اول وهمچنین برنامه ریزی درخصوص پایش 6 ماهه برنامه های عملیاتی وبازنگری سند برنامه استراتژیک دانشگاه براساس برنامه ششم توسعه کشور باحضور مدیر ومسئولین پایش برنامه عملیاتی دانشگاه درروز شنبه مورخ 96/06/04 ازساعت 13 الی 15 در
محل سالن اجتماعات مدیریت امور مالی دانشگاه برگزار شد.

 

دفعات مشاهده: 519 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پایش برنامه عملیاتی مشترک 3 ماهه اول دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
پایش برنامه عملیاتی مشترک 3 ماهه اول دانشگاه توسط خانم آرام مدیرپایش برنامه عملیاتی دانشگاه درجلسه هیات رئیسه مورخ 96/05/09 گزارش ومورد بررسی قرارگرفت.

 

دفعات مشاهده: 438 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتصاب آقای سرابی مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد دانشگاه به عنوان عضو « کمیته فنی و تخصصی بودجه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۷ | 

طی حکمی از سوی دکتر صدر السادت معاون محترم توسعه منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آقای علی سرابی آسیابر مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد دانشگاه به عنوان عضو « کمیته فنی و تخصصی بودجه دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور » منصوب گردید.

 


دفعات مشاهده: 468 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۴ | 

AWT IMAGEاصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395 دانشگاه ،درجلسه هیات امناء دانشگاه مورخ 96/04/21 که باحضور مشاور وزیر بهداشت ودبیرمجامع وهیات های امناء واعضاء برگزار گردید. مورد تصویب قرارگرفت .


 


دفعات مشاهده: 408 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر