دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

گزارش پایش پیشرفت 6 ماهه اول برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۰ | 
گزارش پایش پیشرفت 6 ماهه برنامه عملیاتی مشترک و اختصاصی دانشگاه توسط سرکار خانم آرام مدیرپایش برنامه عملیاتی دانشگاه درجلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 1396/08/15ارائه گردید . درپایان نیز ضمن تقدیر وتشکر از سرکار خانم آرام ، جناب آقای دکتر ملکی رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه به عنوان مدیرپایش دانشگاه معرفی شدند.

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بودجه پیشنهادی سال 97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۵ | 
باتوجه به ابلاغ بخشنامه بودجه پیشنهادی سال 97 به دستگاه اجرائی ،بودجه پیشنهادی سال 97 دانشگاه درتاریخ 96/07/20 به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال گردید.

دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۶ | 
جلسه آسیب شناسی وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی مشترک واختصاصی دانشگاه براساس گزارش پایش 3 ماهه اول وهمچنین برنامه ریزی درخصوص پایش 6 ماهه برنامه های عملیاتی وبازنگری سند برنامه استراتژیک دانشگاه براساس برنامه ششم توسعه کشور باحضور مدیر ومسئولین پایش برنامه عملیاتی دانشگاه درروز شنبه مورخ 96/06/04 ازساعت 13 الی 15 در
محل سالن اجتماعات مدیریت امور مالی دانشگاه برگزار شد.

 

دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پایش برنامه عملیاتی مشترک 3 ماهه اول دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
پایش برنامه عملیاتی مشترک 3 ماهه اول دانشگاه توسط خانم آرام مدیرپایش برنامه عملیاتی دانشگاه درجلسه هیات رئیسه مورخ 96/05/09 گزارش ومورد بررسی قرارگرفت.

 

دفعات مشاهده: 119 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتصاب آقای سرابی مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد دانشگاه به عنوان عضو « کمیته فنی و تخصصی بودجه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۷ | 

طی حکمی از سوی دکتر صدر السادت معاون محترم توسعه منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آقای علی سرابی آسیابر مدیربرنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد دانشگاه به عنوان عضو « کمیته فنی و تخصصی بودجه دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور » منصوب گردید.

 


دفعات مشاهده: 107 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۴ | 

AWT IMAGEاصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395 دانشگاه ،درجلسه هیات امناء دانشگاه مورخ 96/04/21 که باحضور مشاور وزیر بهداشت ودبیرمجامع وهیات های امناء واعضاء برگزار گردید. مورد تصویب قرارگرفت .


 


دفعات مشاهده: 101 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه با مسئولین پایش برنامه عملیاتی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۳ | 

اولین جلسه ستاد برنامه عملیاتی در سالجاری با حضور مدیرومسئولین پایش معاونت ها / مدیریت ها در روز یکشنبه مورخ 96/02/10 با محوریت گزارش پیشرفت یکساله برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه وآموزش سامانه پایش برنامه عملیاتی سال 1396 درسالن اجتماعات طبقه هفتم ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل گردید.

 

 


دفعات مشاهده: 211 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۳ | 
ارائه گزارش یکساله برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه درجلسه هیات رئیسه

دفعات مشاهده: 69 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه عملیاتی مشترک واختصاصی حوزه های دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۱۷ | 

گزارش 4 ماهه برنامه عملیاتی مشترک واختصاصی معاونت ها ، حوزه بازرسی ، طب سنتی و فناوری اطلاعات که به تصویب هیات امناء دانشگاه رسیده است توسط دبیرخانه برنامه عملیاتی مستقر در مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد تهیه وتنظیم و جهت بررسی به حوزه های ذیربط ارسال گردید.


دفعات مشاهده: 198 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری اولین جلسه تیم برنامه عملیاتی با مسئولین پایش برنامه عملیاتی معاونتهای دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۸ | 

درروز چهارشنبه 2 تیرماه  1395 جلسه هماهنگی وتبادل نظر پیرامون آشنایی با مسئولین پایش معاونت های دانشگاه با سامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی وزارت متبوع با حضور آقای محمودی مشاور رئیس وسرپرست دبیرخانه هیئت امناء تیم تدوین برنامه عملیاتی وکلیه مسئولین پایش معاونت های دانشگاه درسالن شورای طبقه ششم ساختمان ستاد مرکزی تشکیل گردید. دراین جلسه ضمن تشریح شیوه نامه تدوین وپایش برنامه عملیاتی وپاسخگویی به سوالات مقرر گردید مسئولین پایش نسبت به بارگذاری مستندات تا دهم تیرماه اقدام نمایند.

 


دفعات مشاهده: 186 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر