دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

برگزاری هجدهمین کمیته تخصیص بودجه در دفتر ریاست دانشگاه

      ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

برگزاری هفدهمین کمیته تخصیص بودجه در دفتر ریاست دانشگاه

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

جلسه بررسی مجدد و اصلاح برنامه استراتژیک معاونت توسعه برگزار گردید

  ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

برگزاری شانزدهمین کمیته تخصیص بودجه در دفتر ریاست دانشگاه

  ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد موفق به کسب رتبه ممتاز گردید

     ..

ادامه...
 
آدرس : تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ستاد مرکزی – طبقه چهارم – مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
تلفن : 88622633
فاکس :88622627
 
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن