دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

برگزاری جلسه برنامه استراتژیک با حضور معاونت توسعه

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری جلسه تدوین استراتژی ها ی معاونت توسعه مدیریت و منابع

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

برگزاری اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و منابع

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

برگزاری اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

گزارش پایش پیشرفت 6 ماهه اول برنامه عملیاتی

..

ادامه...
 
آدرس : تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ستاد مرکزی – طبقه چهارم – مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
تلفن : 88622633
فاکس :88622627
 
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن