پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

برگزاری بیست وچهارمین کمیته تخصیص بودجه در دفتر ریاست دانشگاه

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

برگزاری بیست وسومین کمیته تخصیص بودجه در دفتر ریاست دانشگاه

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

برگزاری بیست ودومین کمیته تخصیص بودجه در دفتر ریاست دانشگاه

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷

برگزاری بیست ویکمین کمیته تخصیص بودجه در دفتر ریاست دانشگاه

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

برگزاری بیستمین کمیته تخصیص بودجه در دفتر ریاست دانشگاه

..

ادامه...
 
آدرس : تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ستاد مرکزی – طبقه چهارم – مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
تلفن : 88622633
فاکس :88622627
 
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن